Program

Město jako místo k životu – pro práci i volný čas

Místo pro text obecně představující program.

Snadno městem i za město
Zdravé a bezpečné město
Živé centrum - veselé město
Město staví byty – dostupné bydlení
Mluvíme spolu

Snadno městem i za město

 • budeme řešit městskou mobilitu jako ucelený systém, všechny druhy dopravy si musí být rovny
 • umožníme cyklistům přímé a bezpečné spojení s hlavními zaměstnavateli a centrem
 • bezpečné, přímé, moderní – takové chceme MHD
 • velkorysé město nabídne sousedním obcím komfortní napojení na MHD tam, kde nepostačí krajský Integrovaný systém dopravy – poklesne tak doprava v centru
 • odstavná parkoviště a parkovací domy umístíme na trasách MHD, ideálně s půjčovnami kol
 • přednostní pruhy, wi-fi, klimatizace a především čisté zastávky jsou základem pro atraktivní MHD
 • navrátíme třináctikorunovou jízdenku – klíčem k úspěchu je počet cestujících MHD, nikoliv nesmyslné zdražování
 • seniorům vrátíme nekomplikovanou jízdu MHD pouhým předložením občanky
 • chodníky jsou vizitka města, je třeba je zlidštit, rozšířit, odstranit zbytečné překážky, a hlavně důkladně uklízet
 • parkování blízko domu lze občanům zajistit rozšířením parkovacích zón, ale až po vyhodnocení těch stávajících a odstranění řady chyb při jejich zavádění;změny je nutné včas vysvětlit a naslouchat těm, kterých se týkají, zachovat bezpečnost a zdravý rozum, mít záchytná parkoviště

Zdravé a bezpečné město

 • urbanisté a architekti se budou podílet na podobě ulic a čtvrtí pro příjemný život občanů
 • veřejná prostranství chceme čistá a harmonická s kvalitním mobiliářem
 • prosadíme architektonické soutěže na revitalizace parků, jejichž potenciál je nevyužitý
 • zelené plíce města v podobě parků dáme do péče zahradníkům a krajinářům ve všech městských částech; stromy zadržují vodu a v létě chladí své okolí
 • chytrým hospodařením s dešťovou vodou umožníme v letních měsících zavlažování městské zeleně, je načase začít řešit problémy nadcházejících let
 • volně přístupná venkovní sportoviště různého zaměření jsou součástí moderních měst, vrátíme tím dětem možnost sportování přímo „za domem“
 • naším cílem je tělocvična u každé školy
 • zrevidujeme současné smlouvy s poskytovateli úklidových prací; důslednou kontrolou zajistíme kvalitní úklid ulic – včetně chodníků v podloubích centra
 • jsme si vědomi i každodenních obtíží občanů, a tak zajistíme sběrné nádoby s většími otvory na objemnější tříděný odpad
 • strážníci jsou v ulicích pro bezpečnost občana, nikoli pro pokuty
 • oblasti, ve kterých dochází často k problémům s veřejným pořádkem, musí být pod trvalým dohledem aktivních strážníků
 • podpoříme pečovatelské a zdravotnické služby (home care) ve městě, budějovický mobilní hospic, rozšíření služeb pro seniory a handicapované, kvalitní odborné poradenské služby, aktivity mateřských center a konkrétní projekty neziskových organizací žádajících o granty– samozřejmě s nutnou kontrolou využití finančních prostředků.

Živé centrum – veselé město

 • kvalitní kulturní program a živý veřejný prostor jsou nástroji, jak dát turistům důvod zůstat tu déle a občanům vykouzlit úsměv na tváři
 • podporujeme spolkovou činnost – bez aktivních občanů se město nerozvíjí
 • Slávii navrátíme její úlohu spolkově-kulturního centra města
 • dáme Háječku jeho bývalý lesk – znovu bude výstavním parkem s kulturní náplní
 • vodní radovánky se navrátí i do centra – usnadníme přístup k vodě
 • nové divadlo a další veřejné stavby projdou architektonickou soutěží – kvalitní architektura je inspirací pro své okolí i turistický ruch
 • podpoříme sousedské slavnosti a živé umění ve městě i mimo něj, každá čtvrť si svoji sousedskou slavnost zaslouží
 • po konzultaci s místními podnikateli spustíme projekt náměstí o víkendech bez aut – oživí to centrum
 • rozšíříme pěší zóny – dobrým základem bude spojitá promenáda od nádraží přes centrum a nové divadlo na Mariánském až k IGY
 • podpoříme přirozené sportovně-rekreační oblasti ve městě, kam lidé chodí za relaxací a sportem
 • vodní nádrž Bagr ve Stromovce může být skvělým přírodním koupalištěm, podpoří tím potenciál celé Stromovky, začneme řádně komunikovat se spoluvlastníky a nalezneme řešení

Město staví byty – dostupné bydlení

 • naším cílem je bydlení v atraktivním prostředí, s veškerou občanskou vybaveností, příjemné pro jeho obyvatele, s kvalitními parky, sportovišti a chytře řešenou dopravní návazností
 • poskytnutím kvalitního bydlení za dostupnou cenu udržíme mladé rodiny v našem městě
 • v rámci projektu “Dostupné bydlení” postavíme malometrážní byty (do 55 m2) pro mladé rodiny, seniory, handicapované či samoživitelky; pro výstavbu těchto bytů využijeme grantů ministerstva pro místní rozvoj
 • ve městě musí být dostatek zařízení od mateřských škol po domovy důchodců
 • územní plán je klíčovým „zákonem“ města pro jeho další rozvoj
 • nové městské čtvrti jako Čtyři dvory je třeba podrobit urbanistickým soutěžím a studiím se zapojením veřejnosti i podnikatelské sféry

Mluvíme spolu

 • komunikace musí fungovat jak uvnitř radnice, tak navenek vůči občanům
 • ukončíme stagnaci města, rozpohybujeme magistrát, zvýšíme úlohu hlavního architekta při koordinaci investic; jde nám o vize, ne přešlapování
 • posílíme pravomoci územních skupin převedením na osadní výbory s přímým přístupem do rady města
 • významné projekty města budeme představovat občanům na začátku, nikoliv na konci
 • zprovozníme portál občana, který umožní rychlou komunikaci s radnicí
 • propojíme data o dopravě ve městě s mobilními aplikacemi (např. Waze)
 • rozvineme spolupráci s Jihočeskou univerzitou a vysokými školami, Budějovice budou opravdu univerzitní
 • udržíme ve městě absolventy vysokých škol, pomůžeme jim v budování vlastního podnikání a nabídneme bydlení
 • strategický plán je potřeba cílit na horizont 20-30 let, definujeme s vámi vize a půjdeme za nimi